ข่าวสาร

คณะชมรมธรรมานามัย มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ โดย คุณอภิชัย เปรมัษเฐียร ผู้อำนวยการ คุณกฤษพร พันธุ์ยิ้ม กลุ่มแม่หญิง คณะจิตอาสา นำเต้านมเทียมมอบ หน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชบุรี โดยมี นพ.นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการ รับมอบเต้านำเทียมจำนวน 400 ชิ้น

มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ได้จัดทำ Face Shield สำหรับป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด – 19 เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและโรงพยาบาลต่างจังหวัด
โดยมี คุณอภิชัย เปรมัษเฐียร ผู้อำนวยการมูลนิธิ ฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำ Face Shield

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด – 19 บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับบริจาคจากสมาชิกชมรมธรรมานามัย มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ในเขตชุมชนต่างๆ จำนวน1,320 ถุง

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกลำดวน โดยสมาชิกธรรมานามัย เพื่อจำหน่ายหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิชีวิตพัฒนา

โครงการจิตอาสาพาเพลิน จัดกิจกรรมวันแม่ "Love Songs For Mom" โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า วันศุกร์ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒